اطلاعات فنی

 

 

 روش نصب استاندارد:

  

نصب آسان کفپوش بتنی پرسی شهر آرا بتن ارم جنوب در چند مرحله:

  

۱.برنامه ریزی و ترسیم نقشه و تعیین مقدار و نوع مصالح اجرایی توسط مهندسین فنی شهرآرا بتن ارم جنوب

۲.آماده سازی ، تعیین حدود و مقادیر حفاری با رعایت حریم تأسیسات شیب بندی و تعیین گوشه های ۹۰ درجه مبنا جهت شروع عملیات کف سازی

 

 

۳. حفاری متناسب با کاربرد

۴.ایجاد زیرسازی مناسب، پخش و تسطیح شن یا ماسه و آب پاشی آن به صورت لایه به لایه

 

 

 

۵.نصب قید نگهدارنده جهت جلوگیری از حرکت افقی ، جابحایی و گسستن کف پوش ها با استفاده ازخود کفپوش یا آلومینیوم ، پی وی سی ، چوب فشرده 

 

 

۶.پخش ماسه بستر متناسب با نوع استفاده و ترافیک ترددی

۷.اجرای چیدمان کفپوش بر اساس طراحی

 

 

۸.برش کفپوش بر اساس طرح و با استفاده از تیشه بنایی یا فرز مجهز به تیغه الماس

۹.تنظیم درزها و تسطیح و پاکسازی در پایان عملیات

۱۰. پخش ماسه بادی  و اتمام کار با جارو کردن و تمیزکاری سطوح

 

 

شهرآرا تحقق یک رویا